ไม่ซื้อขาดก็จะดึงกลับ! ต้นสังกัดเตรียมดึง อิกาโล่ กลับลีกจีน

ไม่ซื้อขาดก็จะดึงกลับ! ต้นสังกัดเตรียมดึง อิกาโล่ กลับลีกจีน