ใคร? ริโอชี้ คนเดียวที่จะรับมือลูกากูได้11789

ใคร? ริโอชี้ คนเดียวที่จะรับมือลูกากูได้