ใคร? ริโอชี้ คนเดียวที่จะรับมือลูกากูได้

ใคร? ริโอชี้ คนเดียวที่จะรับมือลูกากูได้