เอเอฟอีชี้ บาร์ซ่า ดอง เดมเบเล่ ถือว่าทำผิดกฎ13785

เอเอฟอีชี้ บาร์ซ่า ดอง เดมเบเล่ ถือว่าทำผิดกฎ