เลโน่ตกที่นั่งลำบาก หลังการเข้ามาของ แรมส์เดล โกลคนใหม่อาร์เซน่อล12553

เลโน่ตกที่นั่งลำบาก หลังการเข้ามาของ แรมส์เดล โกลคนใหม่อาร์เซน่อล