อาเดรียนชื่นชมซาล่าห์ เหมาะสมแล้วกับคำยกย่องให้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลก

อาเดรียนชื่นชมซาล่าห์ เหมาะสมแล้วกับคำยกย่องให้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลก