อาร์เซน่อล ส่อกินแห้ว อาจไม่ได้เข้าไปเตะชปล. ซีซั่นหน้า

อาร์เซน่อล ส่อกินแห้ว อาจไม่ได้เข้าไปเตะชปล. ซีซั่นหน้า