ออสการ์ บ็อบบ์ เข้าคิวต่อสัญญาใหม่ระยะยาวเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในอนาคต17849

Oscar Bobb is in line for a new long-term contract to become a key player in the future.