อยู่ไม่ได้เพราะใคร! โอบาเมยอง เปิดใจ เหตุที่ต้องย้ายทีม เพราะ?13931

อยู่ไม่ได้เพราะใคร! โอบาเมยอง เปิดใจ เหตุที่ต้องย้ายทีม เพราะ?