อยู่ต่อยาวๆ เชลชียืดสัญญาดาวรุ่งฟอร์มแจ่ม รีซ เจมส์ ถึงปี 20252074

อยู่ต่อยาวๆ เชลชียืดสัญญาดาวรุ่งฟอร์มแจ่ม รีซ เจมส์ ถึงปี 2025