สื่อเมืองเบียร์ปูด จู้ด เบลลิงแฮม เตรียมเซ็นสัญญาร่วมเสือทัพเหลือง

สื่อเมืองเบียร์ปูด จู้ด เบลลิงแฮม เตรียมเซ็นสัญญาร่วมเสือทัพเหลือง