พวกตัวตลก! คาร์ราเกอร์ จวก แฟนบอลล้อเลียน ฮาแลนด์ และ นูนเญซ เป็นพวกตัวตลกที่ไม่เคยเล่นบอล15588

พวกตัวตลก! คาร์ราเกอร์ จวก แฟนบอลล้อเลียน ฮาแลนด์ และ นูนเญซ เป็นพวกตัวตลกที่ไม่เคยเล่นบอล