ประธานชุดขาวประกาศลั่น พร้อมดึงตัว คาวานี่ มกรานี้

ประธานชุดขาวประกาศลั่น พร้อมดึงตัว คาวานี่ มกรานี้