น้าลูกอมจะไม่ทน! ถ้าสร้างปัญหา ไม่ทุ่มเทให้ทีม ก็ออกจากแมนยูไปซะ4737

น้าลูกอมจะไม่ทน! ถ้าสร้างปัญหา ไม่ทุ่มเทให้ทีม ก็ออกจากแมนยูไปซะ