น้าลูกอมจะไม่ทน! ถ้าสร้างปัญหา ไม่ทุ่มเทให้ทีม ก็ออกจากแมนยูไปซะ

น้าลูกอมจะไม่ทน! ถ้าสร้างปัญหา ไม่ทุ่มเทให้ทีม ก็ออกจากแมนยูไปซะ