ถึงเวลาหาทีมใหม่ ! เกปา ยอมหั่นค่าตัว เพื่อย้ายทีม

ถึงเวลาหาทีมใหม่ ! เกปา ยอมหั่นค่าตัว เพื่อย้ายทีม