ต้องจบภายใน ก.ค. บิ๊กพรีเมียร์หนุนปิดซีซั่นภายในกรกฎาคมนี้ให้ได้

ต้องจบภายใน ก.ค. บิ๊กพรีเมียร์หนุนปิดซีซั่นภายในกรกฎาคมนี้ให้ได้