ดิบาล่า ยังไม่หาย หลังตรวจรอบที่ 4 พบเชื้อ โควิด-19 ยังอยู่

ดิบาล่า ยังไม่หาย หลังตรวจรอบที่ 4 พบเชื้อ โควิด-19 ยังอยู่