ดิบาล่า ยังไม่หาย หลังตรวจรอบที่ 4 พบเชื้อ โควิด-19 ยังอยู่3486

ดิบาล่า ยังไม่หาย หลังตรวจรอบที่ 4 พบเชื้อ โควิด-19 ยังอยู่