จัดพิธีฝังอย่างเรียบง่าย! อลีสซง อาลัยคุณพ่อ หลังไม่ได้ร่วมพิธีฝังศพ

จัดพิธีฝังอย่างเรียบง่าย! อลีสซง อาลัยคุณพ่อ หลังไม่ได้ร่วมพิธีฝังศพ