จอห์น เทอร์รี่ เชื่อ เคน อยู่ สเปอร์ส ต่อ ไม่มีโอกาสได้แชมป์16611

จอห์น เทอร์รี่ เชื่อ เคน อยู่ สเปอร์ส ต่อ ไม่มีโอกาสได้แชมป์