งานเข้าอีกแล้ว! วารานบาดเจ็บ ชวดลงเล่นให้แมนยู 2-3 สัปดาห์

งานเข้าอีกแล้ว! วารานบาดเจ็บ ชวดลงเล่นให้แมนยู 2-3 สัปดาห์