ขาดความเชื่อมั่น สาเหตุสำคัญ ทำผีแดง พ่าย ดาร์บี้ 6-316137

ขาดความเชื่อมั่น สาเหตุสำคัญ ทำผีแดง พ่าย ดาร์บี้ 6-3