ก็องเต้เซย์โน! ปฏิเสธไม่ขอซ้อมร่วมกับทีม

ก็องเต้เซย์โน! ปฏิเสธไม่ขอซ้อมร่วมกับทีม